zasady

Pełne zasady obowiązujące w projekcie znajdziesz <tu>, poniżej jednak przeczytasz o najważniejszych.


  1. W projekcie biorą udział chętni uczniowi gimnazjów z terenu całej Polski. Pracują w grupach nie przekraczających dziesięciu osób, pod opieką nauczyciela, który jest równocześnie szkolnym koordynatorem projektu.
  2. Grupy tworzą autorskie opowiadania kierując się podpowiedziami zawartymi na kostkach Story Cubes (zdjęcie wylosowanego zestawu dołączają każdorazowo do opracowanego fragmentu historii).
  3. Każdy z fragmentów powinien liczyć od 600 do 1000 słów.
  4. Kolejne fragmenty powinny powstawać zgodnie z harmonogramem przedstawionym na początku projektu (znajdziecie go <tu>).
  5. Termin publikacji kolejnych części opowieści upływa z 10 dniem każdego miesiąca (poza wrześniem, kiedy to należy opublikować tekst do dnia 15).
  6. W każdym etapie, poza wrześniowym, uczestnicy kontynuują opowieść swoich rówieśników z innego zespołu (grupy wymieniają się fragmentami w sposób ustalony na początku projektu).
  7. Zakończenie pracy twórczej przewidziane jest na czerwiec 2017, kiedy to tworzone będą komiksy oparte o wymyślone przez uczestników historyjki.
Jeśli nadal masz jakieś wątpliwości, koniecznie napisz. Postaram się je rozwiać.

Asia Krzemińska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz