zasady

Pełne zasady obowiązujące w projekcie znajdziesz <tu>, poniżej jednak przeczytasz o najważniejszych.

  1. W projekcie biorą udział chętni uczniowi gimnazjów z terenu całej Polski. Pracują w grupach nie przekraczających dziesięciu osób, pod opieką nauczyciela, który jest równocześnie szkolnym koordynatorem projektu.
  2. Grupy tworzą autorskie opowiadania kierując się podpowiedziami zawartymi na kostkach Story Cubes (zdjęcie wylosowanego zestawu dołączają każdorazowo do opracowanego fragmentu historii).
  3. Każdy z fragmentów powinien liczyć około 600 słów.
  4. Kolejne fragmenty powinny powstawać zgodnie z harmonogramem przedstawionym na początku projektu.
  5. Termin publikacji kolejnych części opowieści upływa z 15 dniem każdego miesiąca.
  6. W każdym etapie, poza wrześniowym, uczestnicy kontynuują opowieść swoich rówieśników z innego zespołu (grupy wymieniają się fragmentami w sposób ustalony na początku projektu).
  7. Zakończenie pracy twórczej przewidziane jest na czerwiec 2018, kiedy to tworzone będą komiksy oparte o wymyślone przez uczestników historyjki.
 Harmonogram publikacji w roku szkolnym 2018/2019


Jeśli nadal masz jakieś wątpliwości, koniecznie napisz. Postaram się je rozwiać.

Asia Krzemińska

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza